Får

Nationella branschmedel

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga djurhälsofrågor för friska svenska djur och välmående gårdar.

Vad får jag för nationella branschmedel avsatta till
Gård & Djurhälsan?

I filmen ovan berättar Ulrika König, Djurhälsoveterinär, mer om hur vi på Gård & Djurhälsan jobbar med Branschmedel.

 

Resurs vid sjukdomsutbrott

  • Sjukdomsberedskap/krisberedskap för näringen

Djurvälfärdsfrågor

  • Beredskap i djurskyddsfrågor för näringen Samverkan i djuromsorgsfrågor med t ex Länsstyrelser

Djurhälsofrågor

  • Semin, ET-frågor
  • SLU (Sampar)

Samverkan och expertfunktion

  • Elitlamm
  • Svenska Fåravelsförbundet ink lokala föreningar
  • Lammproducenterna

Kunskap och information

  • Information om aktuella frågor digitalt och skriftligt – hemsida, Facebook, Nyhetsbrev,
  • Rådgivningsfrågor från andra veterinärer

Projekt och utveckling – PoU

Tjänster och verktyg

 

Ett bra smittskydd är en viktig del av det förebyggande djurhälsoarbetet. Arbetet med rådgivning kring smittskydd vid inköp av djur finansieras delvis av branschmedel.

Nya djur i besättningen är alltid spännande, men det är också det vanligaste sättet att få in ny smitta i form av till exempel luftvägsinfektioner, fotröta och olika parasiter till de egna djuren.
Köp därför från så få besättningar som möjligt, och var noga med att hämta information om säljarbesättningen för att välja ut en lämplig miljö att hämta djur från.
Fråga bland annat om MV status, Klövhälsa och parasitläget inklusive resistensläget innan beslut om djurförflyttningar tas.
I karantänen bör två klövkontroller och två klövbehandlingar (zinksulfat)  göras, plus två träckprovsundersökningar och en avmaskning. Rådgör med din veterinär innan djuren släpps ut på bete.

Läs mer om hur du väljer säljarbesättning, utformar karantänen och hur du behandlar djuren i karantänen på Gård och Djurhälsans hemsida under rubriken Får och Smittskydd.

 

 

 

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar.