Gårdsobduktion övriga landet

Genom det statliga obduktionsanslaget finns det möjlighet att få lantbruksdjur obducerade på regionala diagnostiska laboratorier till reducerad kostnad för djurägaren. I vissa fall, t.ex. då transport till obduktionslaboratorium inte är praktiskt genomförbar, så är det även möjligt att djurägare kan få ta del av anslaget genom att ordinarie besättnings- eller djurhälsoveterinär obducerar djur ute på gård.

Vad kostar det?

Kostnaden för veterinärens tid och andra omkostnader i samband med obduktionen faktureras djurägaren, precis som vid ett vanligt veterinärbesök (regleras alltså helt och hållet mellan djurägaren och obducerande veterinär). Obduktionsanslaget står för kostnaderna för uppföljande undersökningar som utförs (t.ex. histologi och bakteriologi).

Hur gör jag?

Kontakta din besättnings- eller djurhälsoveterinär.

Hur kan en obduktion på gård gå till?

Information för djurägare.

Information för veterinärer.