Djurägaravgifter lantbruksdjur

Gäller från 2022-01-01, priser exklusive moms.

 

Gris Avgift
Foster och/eller fosterhinnor, per kull 771 kr
Yngre än slaktgris, 1-3 djur 771 kr
Slaktgris 771 kr
Vuxet djur över 9 månader 883 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 771 kr

 

Nötkreatur Avgift
Foster och/eller fosterhinnor 771 kr
Kalv upp till 6 månader 771 kr
Ungnöt 6-18 månader 883 kr
Vuxet djur över 18 månader 1270 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 771 kr

 

Får/Get Avgift
Foster och/eller fosterhinnor, per kull 771 kr
Lamm/Killing upp till 12 månader, 1-3 djur 771 kr
Vuxet djur över 12 månader 771 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 771 kr

 

Fjäderfä Avgift
Höns & kyckling över 1 vecka, kommersiell, 1-5 djur 1370 kr
Kyckling, älling, gässling, upp till 1 vecka, 1-5 djur 1045 kr
Anka, gås, kalkon, per djur 781 kr
Anka, gås, kalkon, per varje ytterligare djur 250 kr
Höns & kyckling, hobbybesättning, 1-3 djur 783 kr
Struts, per djur 781 kr

 

Hägnad vildfågel Avgift
Upp till 1 vecka, 1-5 djur 771 kr
Över 1 vecka, per djur 771 kr

 

Bison, jak, vattenbuffel, visent Avgift
Foster och/eller fosterhinnor 771 kr
Kalv upp till 6 månader 771 kr
Ungdjur 6-18 månader 883kr
Vuxet djur över 18 månader 1270 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 771 kr

 

Hjortar, ren och kameldjur (t.ex. alpacka, lamadjur) Avgift
Foster och/eller fosterhinnor 771 kr
Yngre djur upp till 12 månader 771 kr
Vuxet djur över 12 månader 883 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 771 kr