Gris

Nationella branschmedel

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga djurhälsofrågor för friska svenska djur och välmående gårdar.

Vad får jag för nationella branschmedel avsatta till
Gård & Djurhälsan?

I filmen ovan berättar Gunnar Johansson, Djurhälsoveterinär, mer om hur vi på Gård & Djurhälsan jobbar med Branschmedel.

 

Branschmedlen bidrar till att Gård & Djurhälsan kan arbeta med viktiga frågeställningar till nytta för alla som föder upp grisar i Sverige.
Under 2020 innefattar detta bland annat:

Resurs vid sjukdomsutbrott

 • Sjukdomsberedskap och krisberedskap för näringen där afrikansk svinpest är högaktuellt.

Djurvälfärdsfrågor

 • Beredskap i djurskyddsfrågor för näringen, till exempel kring djurrättsaktivister.
 • Samverkan i djuromsorgsfrågor med till exempel länsstyrelser och LRF

Djurhälsofrågor

 • MRSA – strategiska frågor och support
 • Kompetens kring livsvin
 • Expertfunktion för fruktsamhetsfrågor
 • Sammanställningar och statistik avseende sjukdomsregistreringar vid slakt

Samverkan och expertfunktion

 • Samverkan med andra aktörer som Svenska Köttföretagen ( till exempel kring genetik), Sveriges grisföretagare, Lundens Djurhälsa och Distriktsveterinärerna
 • Samverkan med slakterier om till exempel transportfrågor
 • Dialog med Agria om försäkringsfrågor

Kunskap och information

 • Information via hemsida, Facebook och nyhetsbrev
 • Kunskapsförmedling via tidningen Grisföretagaren

Projekt och utveckling – PoU

 • xxx

Tjänster och verktyg

 • Bearbetning och statistik ur WinPig

 

Topplistor ur Winpig möjliga genom branschmedel

Gård & Djurhälsans arbete med WinPig finansieras till viss del av branschmedel.
WinPig är ett av Sveriges vanligaste produktionsuppföljningsprogram för grisproducenter. Varje år beräknas medeltal och topplistor utifrån de resultaten som sänds in från besättningar som använder programmet. En referensgrupp bestående av deltagare från Gård och Djurhälsan, Svenska Köttföretagen och Sveriges större slakterier går sedan igenom topplistekandidaterna, gör en fördjupad intervju och uppvaktar sedan vinnarna under stämman för Sveriges grisföretagare.
Elin Karlsson är en av de medarbetare du kan få prata med i WinPig supporten

 

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar.