Nöt

Nationella branschmedel

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga djurhälsofrågor för friska svenska djur och välmående gårdar.

Vad får jag för nationella branschmedel avsatta till
Gård & Djurhälsan?

I filmen ovan berättar Anett Seeman, Produktionsrådgivare nöt, mer om hur vi på Gård & Djurhälsan jobbar med Branschmedel.

 

Resurs vid sjukdomsutbrott

 • Beredskap smittsamma sjukdomar

Djurvälfärdsfrågor

 • Djuromsorgsfrågor- beredskap och fortlöpande dialog med tex lst

Djurhälsofrågor

 • Klok antibiotikaanvändning
 • Smittskydd genom referensgruppen för Smittsäkrad besättning
 • Parasitfrågor genom samarbetsforumet Sampar
 • Salmonella
 • Råmjölksutfodring
 • Kunskap om vattenbufflar

Samverkan och expertfunktion

 • Samverkan med till exempel Sveriges nötköttsproducenter, LRF, SLU, SVA, slakterier, Distriktsveterinärerna och Växa 

Kunskap och information

 • Information och kunskapsförmedling ”till alla” om aktuella frågor digitalt och skriftligt – hemsida, Facebook, Nyhetsbrev
 • Sammanställning slaktstatistik
 • Rådgivningsfrågor från andra veterinärer

 Projekt och utveckling – PoU

 •  

Tjänster och verktyg

 

Gård & Djurhälsan har under lång tid arbetat med frågeställningar kring salmonella. Arbetet bekostas till viss del av branschmedel Under 2020 har vi tillsammans med andra aktörer i branschen påbörjat en dialog med Jordbruksverket kring den så kallade 150/5 regeln. Vi anser att regeln behöver förändras eftersom den hämmar utveckling av den svenska nötköttsproduktionen.

 

 

 

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar.