Destruktion SVA

Avgifter för destruktion av obducerade lantbruksdjur på SVA 2022

Vid destruktion av lantbrukets djur som har obducerats vid SVA i Uppsala, utgår alltid en avgift som debiteras djurägaren. Observera att dessa avgifter har blivit avsevärt högre jämfört med tidigare år. Detta gäller särskilt vid destruktion av de större djuren. Anledningen till denna kraftiga höjning är ökade kostnader för SVA.

 

Destruktionsavgifter exklusive moms för obducerade lantbruksdjur:
Vikt Pris
<20 kg, 1 – 3 djur eller per kull 200,00
20 – 90 kg 500,00
>90 – 165 kg 1386,00
>165 – 250 kg 2173,20
>250 – 500 kg 3726,00
>500 kg 4680,00