Gårdsobduktion Skara

Inom ramen för det statliga obduktionsanslaget utför en ambulerande veterinärobducent obduktioner av lantbrukets djur på gårdar upp till cirka två timmars resa från Skara. Tjänsten är tillgänglig för alla djurägare, alltså även de som inte är kunder hos Gård & Djurhälsan, under förutsättning att det finns en remitterande veterinär (undantag: fjäderfä från hobbybesättning, kräver ej remitterande veterinär).

Hur gör jag?

  1. Kontakta din veterinär för remiss. Remissen ska mailas till obduktion.skara@gardochdjurhalsan.se
  2. Boka tid med veterinär Kerstin Ortman på telefon 0511-150 03.
  3. I väntan på besök placeras kadaver avskilt från övriga djur, så svalt som möjligt (dock ej frysgrader) och täckt med skyddsnät, halm eller dylikt.
  4. Du måste som djurägare vara beredd att kunna hjälpa till under obduktionen.
  5. Efter obduktionen kontaktas Svensk Lantbrukstjänst för hämtning. Ange ”gårdsobduktion” vid anmälan, så att transportören är informerad.

 

Hur kan en obduktion på gård gå till?

Information för djurägare.

Information för veterinär.

Vad kostar det?

Djurägaren betalar en mindre djurägaravgift. Observera att Gård & Djurhälsan betalar djurägaravgiften för sina kunder. Vid obduktioner utförda av ambulerande veterinärobducent utgår också en framkörningsavgift på 480 kr (plus moms). Den bekostas av djurägaren oavsett om denne är kund hos Gård & Djurhälsan eller inte.

Dokument och länkar